สททท.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 287 ครั้ง

สมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร (สททท.) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร และเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม พร้อมทั้งยกเลิก สมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร (สาขา 2 ปากเกร็ด)

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 15 ส.ค.63 นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร(สททท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อแจ้งถึงกิจกรรมการบริหารงานในรอบปีของสมาคมต่อในที่ประชุม โดยที่ประชุมมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารและแต่งตั้งที่ปรึกษา โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1.นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคม
2.นายบุญเลิศ พุทธเจริญ อุปนายกสมาคม
3.นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ เลขาธิการ
4.นายกฤติน นิลมานนท์ เหรัญญิก
5.นายกิตติคุณ หิรัญรุ่ง ปฏิคม
6.นายกวีพงษ์ ประเทืองสุขสาคร นายทะเบียน
7.นายเอนกพงศ์ เทียนสว่าง ประชาสัมพันธ์

โดยแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฯ มี
1.นางวันทนา วิริยะกุล
2.นายนำชัยชนะ ดีวิ
3.นายภากร ยังแจ่ม

ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ยกเลิก สมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร (สาขา 2 ปากเกร็ด) และเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม พร้อมทั้งที่ประชุมมีมติ จัดสร้าง “ไอ้ไข่” เพิ่มดวง เสริมทรัพย์ รับโชค ซึ่งแกะสลักจากแก่นไม้สักทอง มีขนาด 12 นิ้ว 9 นิ้ว 7 นิ้ว 5 นิ้ว 3 นิ้ว 2 นิ้วและ 1 นิ้ว โดยจะมีการเทวาพุทธาภิเษก ในโอกาสต่อไป โดยมติที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันให้ทางคณะกรรมการบริหาร ดำเนินการตามมติของที่ประชุม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ณ ห้อง VIP 2 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 287 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน