“อลงกรณ์” ชี้คดี “บอส กระทิงแดง” สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางสังคม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 353 ครั้ง

“อลงกรณ์” ชี้คดี “บอส กระทิงแดง” สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางสังคม เสนอรัฐบาล 2 ข้อ เร่งตรวจสอบคดีและเดินหน้าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เผยปชป.เตรียมเสนอสภาฯสอบสวน

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า คดี “บอส กระทิงแดง” กำลังสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่ของตำรวจและอัยการผู้รับผิดชอบคดีซึ่งสะท้อนถึงความ 2 มาตรฐาน ของการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้ถ่างกว้างมากยิ่งขึ้นนำมาซึ่งความเสื่อมของหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศและไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชนขาดความศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเท่านั้นแต่ยังลดทอนความเชื่อมั่นด้านธุรกิจการค้าและการลงทุนของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยรวมทั้งกระทบภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศโดยตรงอีกด้วย คดีในลักษณะนี้ไม่ใช่กรณีเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศนี้แต่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดวลีที่กล่าวว่า “คุกมีไว้ขังคนจน”

“ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้สึกอนาถใจในความไม่ชอบมาพากลของคดีนี้อย่างรุนแรงจึงมีข้อเสนอแนะ 2 ประการ

1.รัฐบาลควรสั่งการให้มีการตรวจสอบคดีดังกล่าวทันทีด้วยอำนาจของนายกรัฐมนตรีผู้ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารสูงสุดของประเทศ

2.เร่งรัดดำเนินการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ภายใต้แผนปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม 10 ประเด็น โดยเร่งด่วนได้แก่

1.การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า

2.การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม

3.การพัฒนากลไกการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

4.การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม

5.การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม

6.การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ

7.การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ

8.การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี

9.การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่งอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

10.การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะต้นน้ำคือตำรวจและอัยการจึงเป็นวาระเร่งด่วนซึ่งอัยการสูงสุดและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อภารกิจดังกล่าวโดยร่วมมือกับรัฐสภาซึ่งมีหน้าที่กำกับการปฏิรูปประเทศในทุก3เดือนได้ตรวจสอบควบคุมการดำเนินการตามแผนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างเข้มข้น ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการยุติธรรมที่มีธรรมาภิบาลให้กับประชาชนและประเทศชาติ

นอกจากนี้ในฐานะประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคได้ปรึกษากับนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธานส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์พิจารณานำเรื่องเข้าหารือต่อสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรสอบสวนตรวจสอบคดีดังกล่าวในสัปดาห์หน้า

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 353 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน