สพม.27 ลงนาม MOU การจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 410 ครั้ง

สพม.27 เดินหน้าลงนาม MOU การจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา กับ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

วันนี้ (9 ก.ค.63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายถวาย เจริญศรี รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา ระหว่าง โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ และ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินการตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวดทักษะวิชาชีพวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.อดุลย์ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ร่วมลงนามกับ นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ มี ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น คณะผู้บริหารโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายถวาย เจริญศรี รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กล่าวว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจ ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือ ประกอบด้วย การดำเนินการด้านหลักสูตรตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของทั้งสองสถาบัน

โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ดำเนินการจัดรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นดำเนินการจัดรายวิชาตามหมวดทักษะวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 การดำเนินการด้านการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลในรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาหมวดทักษะวิชาชีพวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในภาคฤดูร้อน รวมไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง และโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างน้อย 216 ชั่วโมง

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 34 คน โดยเป็นนักเรียนหญิง จำนวน 19 คน และนักเรียนชาย จำนวน 15 คน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 410 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน