สมาคมธรรมศาสตร์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 229 ครั้ง

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 หลังจากโควิด-19 ผ่อนคลาย เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 ที่สำนักงานสมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซอยงามดูพลี พร้อมนี้คณะกรรมการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ด้วย

สำหรับคณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562 – 2564 ชุดนี้มีดังต่อไปนี้ นายกสมาคม ชาญศิลป์ ตรีนุชกร, อุปนายก ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์, รศ.เกศินี วิฑูรชาติ, ยอดยิ่ง โสภณ, ประกิต อภิสารธนรักษ์, ผาณิต พูนศิริวงศ์, กำธร วังอุดม, วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี, ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ, เลขาธิการ ดารณี วัธนเวคิน, ผู้ช่วยเลขาธิการ สุนทร สถาพร, ฉัตราภรณ์ ชาญเชาว์, เหรัญญิก พรชัย กิตติปัญญางาม, กรรมการ คณิต พีชวณิชย์, ปรีดี ดาวฉาย, ดร.สันติภาพ เตชะวณิช, วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์, ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์, เชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล, พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์, ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ, จำกัด ศิริพูนทรัพย์, ชาญกิจ ไตรรัตนานนท์, อภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า, นิกร สุศิริวัฒนนนท์, ปฎิเวช สันตะวานนท์, ประจวบ ตยาคีพิสุทธิ์, สืบพงษ์ บูรณศิรินทร์, ภัทรลดา สง่าแสง, วรพจน์ อำนวยพล, ศุภจี สุธรรมพันธุ์

ขอเชิญชวนลูกแม่โดมสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซ.งามดูพลี โทร.02 2860861, 02 6798322 E-Mail: info@tuasso.com Line: @thammasat

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 229 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน