เทคโนฯ ปทุมวันเดือด! ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน ร่วมขับไล่นายกสภาเทคโนฯ ปมถอดถอน-สรรหาอธิการบดีไม่เป็นธรรม(คลิป)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 720 ครั้ง

คณะศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันและนักศึกษาปัจจุบัน รวมตัวกันขับไล่นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้ลาออก หลังจากถอดถอน และสรรหาอธิการบดีมาดำรงตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม

วันนี้ (24 มิ.ย.63) นายวันชัย โชติวินิจกุล กรรมการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมคณะศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กว่า 20 คน รวมตัวกันเรียกร้องขอให้ พล.ต.อ.เหมราช ธารีไทย ลาออกจากการเป็นนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เนื่องจากไม่มีธรรมาภิบาล หลังจากถอดถอน รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ ออกจากรักษาราชการแทนอธิการบดี ทั้งๆ ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นอธิการบดีมาอย่างถูกต้อง และชอบธรรม ซึ่งอยู่ในระหว่างการรอโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอย่างสมบูรณ์ แต่นายกสภา และพวก กลับถอดถอนรักษาราชการแทนอธิการบดีออกโดยขาดธรรมาภิบาล

สืบเนื่องจากในการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ไม่ได้บรรจุวาระการถอดถอนไว้ ซึ่งการถอดถอนถือว่าเป็นวาระสำคัญ ตามข้อบังคับการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จะต้องแจ้งกรรมการสภาสถาบันทราบก่อนล่วงหน้า 5 วัน แต่กลับใช้เทคนิคแจ้งเป็นวาระจรในช่วงท้ายของวาระการประชุม จึงทำให้กรรมการสภาบางท่านกลับไปก่อน และไม่มีส่วนร่วมพิจารณา ก่อนที่จะโหวดเสียงโดยเชิญกรรมการสภาสถาบันที่มีสิทธิ์ลงคะแนนอีก 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม เพื่อให้เสียงของฝ่ายตนเองมากกว่า อีกทั้งการถอดถอนดังกล่าว ก็ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547 มาตรา 27 (3) คือมีคะแนนเสียงให้ถอดถอนเพียง 8 ท่าน จากกรรมการสภาทั้งหมด 24 ท่าน ซึ่งไม่ถึง 2 ใน 3 ตามที่ พ.ร.บ.กำหนด หรือตามคำสั่ง คสช.ที่ 3/2560 อีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อนายกสภาสถาบันฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนไปยังกรรมการสภาทุกท่านให้รับรองวาระการประชุมเพื่อถอดถอน รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ และแต่งตั้ง ดร.ประยูร สุรินทร์ เป็นรักษาราชการแทนอธิการบดีแทนนั้น ปรากฏว่ามีกรรมการสภา จำนวน 16 ท่าน ได้ส่งหนังสือคัดค้านวาระดังกล่าว แต่นายกสภาสถาบัน ยังเพิกเฉยต่อหนังสือคัดค้านเหล่านั้น ซึ่งเป็นเสียงข้างมาก นอกจากนี้ นายกสภาสถาบัน ก็ยังคงให้ ดร.ประยูร ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีต่อไป ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่มีธรรมาภิบาลส่งผลให้บุคลากรในสถาบันฯ เกิดความสับสนไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน เพราะกลัวจะผิดกฎหมาย จึงทำให้เกิดความเสียหายในการบริหารสถาบันฯ เช่นการรับนักศึกษาในปีนี้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ โครงการพิเศษต่างๆ ที่ร่วมมือกับองค์กรภายนอก ดังนั้น คณะศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จึงเรียกร้องให้ พล.ต.อ.เหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ออกไปจากสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 720 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน