“ราชทัณฑ์” สอบซี 8 (ระดับชำนาญการพิเศษ) เน้น บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 403 ครั้ง

วันนี้ (18 มิ.ย.63) พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 กรมราชทัณฑ์ จะได้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ รวม 87 อัตรา โดยยึดมั่นในความยุติธรรม บริสุทธิ์ โปร่งใส ทั้งนี้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการคัดเลือก ดังนี้

  1. คะแนนจากคุณสมบัติพื้นฐานการรับราชการ คือ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง, วุฒิการศึกษาการถูกดำเนินการทางวินัย และอัตราเงินเดือนปัจจุบัน (จำนวน 70 คะแนน)
  2. การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ ออกข้อสอบและจัดการสอบ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมีการตรวจคำตอบและคะแนนสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (จำนวน 50 คะแนน)
  3. การประเมินเค้าโครงผลงานของข้าราชการ ที่นำเสนอเพื่อประกอบการคัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ (จำนวน 30 คะแนน)
  4. การสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ ที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ และข้าราชการระดับสูง ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง จำนวน 10 คณะ (จำนวน 50 คะแนน)
    (รวม 200 คะแนน โดยมีผู้สมัครสอบฯ จำนวน 1,315 คน)

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสอบคัดเลือกครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และความชำนาญ ขึ้นดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม ความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาด เพราะได้ออกแบบการประเมินแต่ละขั้นตอนไว้อย่างรอบคอบรัดกุมช่วยเหลือกันได้ยาก ไม่สามารถแทรกแซงหรือปรับแต่งคะแนนในแต่ละขั้นตอนได้ หากทราบเบาะแส หรือมีบุคคลแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบคัดเลือกดังกล่าว ขอให้แจ้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ หรือกองบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 967 3435 เนื่องจากมักจะมีข่าวลือหรือ ผู้แอบอ้างเรียกรับเงินจากผู้หลงเชื่อที่ตกเป็นเหยื่ออยู่เสมอ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 403 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน