กรมราชทัณฑ์ รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC IntegrityAwards)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 340 ครั้ง

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 มิ.ย.63 ที่สำนักงานป.ป.ช. พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน นั้น

ปรากฎว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับรางวัลชมชยองค์กรโปร่งใสลำดับที่ 3 จาก 20 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC IntegrityAwards) ประจำปี 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยมี พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้แทนกรมราชทัณฑ์ เข้ารับรางวัลดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต แสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) ร่วมกันต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 340 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน