กรมหม่อนไหมยกเลิกค่าธรรมเนียมการขอรับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 326 ครั้ง

กรมหม่อนไหมยกเลิกค่าธรรมเนียมการขอรับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย โดยเกษตรกรสามารถยื่นคำขอตรวจรับรองผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ทั้ง 4 ชนิดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้เกษตรกรผู้ทอผ้าไหม บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมได้ออกประกาศการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ซึ่งเดิมได้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตามข้อบังคับกรมหม่อนไหมว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยพ.ศ.2554 ทั้ง 4 ข้อบังคับ ได้แก่ นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk)นกยูงสีน้ำเงิน (Thai Silk)และนกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend)โดยได้กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับคำขอที่ผลิตผ้าไหมแต่ละชนิด ไม่เกิน 1,000 เมตร คิดค่าบริการใบรับรองละ 100 บาท คำขอที่ผลิตผ้าไหมเกินกว่า 1,000 เมตร แต่ไม่เกิน 5,000 เมตร คิดค่าบริการใบรับรองละ 500 บาท และคำขอที่ผลิตผ้าไหม เกินกว่า 5,000 เมตรขึ้นไป คิดค่าบริการใบรับรองละ 1,000 บาท

“การยกเลิกค่าธรรมเนียมดังกล่าว กรมหม่อนไหมได้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ที่เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐได้ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมทุก 5 ปี ตามความในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประกอบกับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทอผ้าไหมได้ลดรายจ่าย บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นด้วย” อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าว

เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม กรมหม่อนไหม โทรศัพท์ 02-9406564 ต่อ 14 หรือ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 1-6 หรือศูนย์เครือข่ายในพื้นที่ใกล้บ้าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 326 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน