“กรมสุขภาพจิต” ย้ำใช้สติ “ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก” รับมือโควิด-19

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 416 ครั้ง

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดต่อ โควิด-19 (COVID-19) ที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอยู่นี้ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคน โดยกระทรวงสาธารณสุข มีแผนในการรับมือกับโควิด-19 ในรูปแบบของการควบคุมโรค เพื่อให้เข้าสู่ระยะที่ 3 อย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป สามารถให้ทางโรงพยาบาลรับมือกับการเจ็บป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การบริหารจัดการของประเทศเพื่อให้เข้าสู่ระยะที่ 3 ตามแผนนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากคนไทยทุกคน ทุกอาชีพ โดยกรมสุขภาพจิต อยากให้คนไทยทุกคนต่อสู้ด้วย “สติ” ในการรับมือโรคติดต่อนี้ แบบ “ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก” โรคติดต่อไวรัสนี้สามารถป้องกันได้ ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค เมื่อเจ็บป่วยก็มีวิธีการดูแลรักษาได้ ซึ่งก็คล้ายๆ กับโรคทุกชนิด มีทั้งรุนแรง ไม่รุนแรง รายที่รุนแรงก็อาจเสียชีวิตได้ อัตราการตายจะมีประมาณ 1-2 % เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณ 80% จะมีอาการไม่รุนแรง เนื่องจากมีภูมิต้านทานในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง จะจัดการกับไวรัสได้ดีที่สุด

กรมสุขภาพจิต ขอแนะนำประชาชนให้ใช้แนวทางในการรับมือโรคติดต่อโควิด-19 ด้วย 2 วิธี ดังนี้ 1. สำนึกต่อสังคม (Social responsiveness) คือ ทุกคนดูแลสุขภาพตนเองให้ดี กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แนะนำให้ความรู้กับคนที่ยังไม่รู้ หรือให้ความช่วยเหลือแนะนำต่างๆ ให้ฟังข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงสาธารณสุข หรือแหล่งที่เชื่อถือได้ ถ้าเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ ให้ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ปกปิดข้อมูลต้องรีบแจ้งทางการหรือปฏิบัติตามข้อแนะนำ เมื่อมีความเสี่ยงต่างๆ ไม่เผยแพร่ หรือสร้างข่าวลวงที่จะทำให้สถานการณ์แย่ลง ไม่ไปในที่มีคนแออัด ถ้าเจ็บป่วยต้องไม่แพร่เชื้อโรคให้รีบไปพบแพทย์

  1. สังคมสมานฉันท์ (Social cohesion) คือ สังคมต้องใส่ใจ ร่วมต่อสู้กับโรคติดต่อโควิด-19 ร่วมกัน ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลกัน ช่วยเหลือกัน ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะเราป้องกันตัวเองได้ สังคมต้องร่วมมือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ในการควบคุม ป้องกันโรค อยากให้เชื่อมั่นในระบบของประเทศไทย ที่เราสามารถควบคุมป้องกันโรคที่ผ่านมาด้วยดี จำนวนผู้ป่วยควบคุมได้ดี แต่ถ้าคนไทยไม่ร่วมมือกัน ก็จะทำให้เกิดระยะที่ 3 อย่างควบคุมไม่ได้ ประเทศไทยจะสูญเสียอย่างมาก พวกเราหวังที่จะได้รับความร่วมมือจากคนไทยทุกคน แผนที่เราวางไว้จะสำเร็จได้ตามแผน วิกฤติประเทศไทยจะไม่รุนแรง เราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันอีกครั้ง อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 416 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน