สุขภาพจิต เปิดติวเภสัชกร รพ.ศูนย์-รพ.ทั่วไป ขยายผล “โครงการรับยาจิตเวชที่ร้านยาใกล้บ้าน” ทุกแห่ง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 396 ครั้ง

กรมสุขภาพจิต พัฒนาศักยภาพเภสัชกร รพ.ศูนย์และรพ.ทั่วไปทั่วประเทศ และรพ.ราชวีถีรวม 24 แห่ง โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการจัดบริการโครงการรับยาจิตเวชที่ร้านยาใกล้บ้าน กระจายผู้ป่วยจิตเวชรายเก่า ที่อาการคงที่ ไปรับยาเดิมที่ร้านขายยาแทนการใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก เพื่อลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรจำนวน 66 คน จากโรงพยาบาล (รพ.) ศูนย์ รพ.ทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครอบคลุมเขตสุขภาพ 13 เขตทั่วประเทศ และรพ.ราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์รวม 24 แห่ง และ รพ.ในสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดโดยรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพให้เป็นรพ.แม่ข่าย ให้สามารถดำเนินการจัดบริการกระจายผู้ป่วยจิตเวชไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2563 เพื่อลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยที่ใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า โครงการกระจายผู้ป่วยจิตเวชไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ในส่วนของรพ.จิตเวช และสถาบันที่อยู่ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ขณะนี้เปิดให้บริการ 15 แห่งครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ มีร้านยาเข้าร่วมโครงการ 164 ร้าน ล่าสุดนี้มีผู้ป่วยจิตเวช 4 โรค ได้แก่โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวลและโรคนอนไม่หลับ สมัครใจร่วมโครงการ 150 คน แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

“ในการเร่งดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถไปรับยาที่ร้านขายยามากขึ้น กรมสุขภาพจิตได้จัดทำองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการกระจายผู้ป่วยจิตเวชไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน ซึ่งได้ทดลองใช้ในรพ.ในสังกัด 15 แห่งตั้งแต่ 1 พ.ย.62 เป็นต้นมา พบว่าได้ผลดี ได้มอบหมายให้รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญการจัดบริการจิตเวชในชุมชน ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องนี้ให้แก่กลุ่มเภสัชกร จากรพ.ศูนย์และรพ.ทั่วไปที่มีจิตแพทย์ประจำการ เพื่อขยายผลไปยังร้านขายยาในพื้นที่ ร่วมเป็นเครือข่ายจ่ายยาจิตเวชให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชรายเก่ารับยาเดิม อาการคงที่เป็นระบบเดียวกัน คาดว่าจะสามารถจัดบริการได้ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้” นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าว

ทางด้านนายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า การอบรมเภสัชกรครั้งนี้ จัดเป็นเวลา 2 วันคือวันที่ 27-28 ก.พ.63 การอบรมจะเน้น 3 เรื่องหลัก คือ 1.การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชที่พบบ่อย เช่นโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล การใช้ยารักษารวมทั้งผลข้างเคียงของยา 2.การบริหารจัดการยาจิตเวชเพื่อให้เกิดการใช้อย่างสมเหตุสมผล ปลอดภัย และ3.การตรวจคัดกรองอาการของผู้ป่วยจิตเวชก่อนรับยา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯพัฒนาขึ้น เชื่อมโยงระหว่างรพ.แม่ข่ายกับร้านขายยา สามารถรายงานผลการตรวจคัดกรอง และการจ่ายยาได้ทันที โดยจัดทำคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 2 เล่มคือ คู่มือการดำเนินงานของรพ.แม่ข่ายในการกระจายผู้ป่วยจิตเวชไปรับยาที่ร้านขายยาและคู่มือหลักสูตรอบรมการบริบาลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับเภสัชกรร้านขายยา เพื่อให้เภสัชกรที่ผ่านการอบรมแล้ว ไปขยายผลในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ รพ.ศูนย์ และรพ.ทั่วไปที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้แก่ รพ.ลำพูน, รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก, รพ.เพชรบูรณ์, รพ.แม่สอด, รพ.อุทัยธานี, รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี, รพ.สมุทรสาคร, รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า, รพ.พระพุทธโสธร, รพ.ตราด, รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี, รพ.ระยอง, รพ.มหาสารคาม, รพ.ร้อยเอ็ด, รพ.อุดรธานี, รพ.ปากช่องนานา, รพ.ชัยภูมิ, รพ.สุรินทร์, รพ.บุรีรัมย์, รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี, รพ.ศรีสะเกษ, รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, รพ.พังงา และรพ.ระนอง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 396 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน