ชลประทานที่ 6 เพิ่มระบายน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด เติมเขื่อนยโสธร ช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคเกษตรกรนาปรัง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 509 ครั้ง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ก.พ.63 นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มการระบายน้ำ ที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่าง ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำสำนักงานชลประทานที่ 6,7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 6 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางมาตรการร่วมบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำชี ไม่ให้ส่งผลกระทบการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค ระบบนิเวศน์ และทุกกิจกรรมการใช้น้ำ โดยเฉพาะภาคการเกษตร คือ การทำนาปรังของเกษตรกร ให้มีความเป็นเอกภาพ ขณะนี้มีการเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด กว่า 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเกษตรกรนาปรังร้อยเอ็ด และเติมหน้าเขื่อนยโสธร ช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และอุบลราชธานี เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชี ทั้ง 6 เขื่อน (เขื่อนชนบท,เขื่อนมหาสารคาม, เขื่อนวังยาง, เขื่อนร้อยเอ็ด,เขื่อนยโสธร และเขื่อนธาตุน้อย มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

โดยเฉพาะที่หน้าเขื่อนยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 7 ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อน +122.30 เมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำวันนี้ 4.51 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23.88 ของความจุ คาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงที่น้ำจะไม่เพียงพอสำหรับ การอุปโภค บริโภค และการทำนาปรังของเกษตรกร ที่ ได้ทำนาปรังชดเชยกรณีนาปี ถูกน้ำท่วมจากวิกฤติพายุโพดุล และคาจิกิ สำนักงานชลประทานที่ 6 จึงให้ความช่วยเหลือด้วยการเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ยโสธร โดยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด จากเดิมวันละ 25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ วันละ 2.16 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มเป็นวันละ 35 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือวันละ 3.02 ล้าน ลบ.ม. เป็นระยะเวลา 6 วัน (เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 ก.พ. – 25 ก.พ.63) รวมปริมาณน้ำที่เขื่อนร้อยเอ็ดจะระบายไปเติมหน้าเขื่อนยโสธรประมาณ 5.2 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเพิ่มระดับน้ำหน้าเขื่อนยโสธรและรักษาเก็บกักที่ +123.00 เมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลาง จากปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ +122.30 เมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร และแม่น้ำชีตอนล่าง พื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากการประเมินความต้องการใช้น้ำแล้วคาดว่าจะมีปริมาณเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงสิ้นฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน

นายชาญวิทย์ กล่าวอีกว่า สำนักงานชลประทานที่ 6 และสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ร่วมกันวางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีตอนล่าง ควบคุมการส่งน้ำแบบรอบเวร รวมถึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงต้นฤดูฝนนี้

///// คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 509 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน