ประเดิมต้นปี! กรมคุกไล่ออก 9 ผู้คุม ลักลอบนำยาเสพติด-มือถือเข้าเรือนจำ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 395 ครั้ง

วันที่ 7 ก.พ.63 พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าวต่อว่า โดยมีมติไล่ออกจากราชการ จำนวน 9 ราย มีพฤติการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ 1. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการในการสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายที่ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง 2. ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ 3. ยื่นหนังสือลาออกแล้วไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน 4. ยักยอกเงินฝากผู้ต้องขังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว 5. และ 6. มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามเข้าไปภายในเรือนจำ 7. เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง 8. ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 9. เรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานและกรรโชกทรัพย์ผู้อื่น อีกทั้ง ที่ประชุมยังมีมติให้ออกจากราชการอีก จำนวน 1 ราย ด้วยพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่มีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ

“กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์กระทำผิด จึงได้มีการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิด เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อไป” พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 395 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน