รพ.จิตเวชโคราช เติม “9 ความสุข” ให้บุคลากร หวังเป็นองค์กรแห่งความสุข เอื้อบริการผู้ป่วยระดับมืออาชีพ !!

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 461 ครั้ง

รพ.จิตเวชนครราชสีมา ส่งเสริมความสุขให้บุคลากรทุกระดับให้มีครบถ้วน 9 ด้านทั้งส่วนตัว ครอบครัว ที่ทำงานและสังคม ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข และขับเคลื่อนบริการผู้เจ็บป่วยทางจิตแบบมืออาชีพ ผลการดำเนินงานในปี 2562ได้ผลน่าพอใจ บุคลากรมีความสุขในเกณฑ์ปกติเฉลี่ย 67 คะแนนจากเต็ม 100 คะแนน น้ำหนักตัวในเกณฑ์ปกติเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 68 ป่วยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 12 คะแนนพึงพอใจบริการพุ่งเกินกว่าร้อยละ 90

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.)จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้สัมภาษณ์ว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯได้เร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรของรพ.ทุกวิชาชีพ ทุกระดับที่มีจำนวนเกือบ 400 คน นอกจากเก่งแล้ว จะต้องมีความสุขด้วย และเป็นองค์กรแห่งความสุข บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการของกรมสุขภาพจิต คือประชาชนมีสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าที่มีความสุข สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญของบุคคล หากเจ้าหน้าที่มีความสุข จะมีผลให้สมองทำงานมีประสิทธิภาพ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการประชาชน รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆในระบบให้ก้าวหน้ามีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน

ทั้งนี้ความสุขที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ มีสุขภาพดี (happy body) เช่นการจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ส่งเสริมการออกกำลังกาย, มีน้ำใจดี (happy heart) เช่น การส่งเสริมการเป็นจิตอาสา การบริจาคสิ่งของ, การรู้จักผ่อนคลาย (happy relax) เช่น การนำสติ สมาธิมาใช้ก่อนให้บริการ การแข่งขันกีฬา, คุณธรรมดี (happy soul) จัดกิจกรรมตักบาตรทุกเดือน, การเงินดี(happy money), ใฝ่รู้ (happy brain) เช่น จัดระบบเรียนรู้ออนไลน์ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง, ครอบครัวดี (happy family), สังคมดี (happy society ) และการงานดี (happy work life) เช่น จัดบรรยากาศแวดล้อมที่ทำงานให้น่าทำงาน อบอุ่นเป็นมิตร ทั้งหมดนี้มีความสอดคล้องและเกื้อกูลต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีคณะกรรมการด้านคุณธรรมและชมรมจริยธรรมของรพ.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พ.ศ.2558 เป็นต้นมา

“ผลการดำเนินการพบว่าได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดในปี 2562 พบค่าคะแนนความสุขทั้ง 9 ด้าน ของบุคลากรอยู่ในเกณฑ์ปกติเฉลี่ยอยู่ที่ 67.43 คะแนนจากเต็ม 100 คะแนน เพิ่มจากปี 2560 ที่ได้เฉลี่ย 62 คะแนน เกิดความภาคภูมิใจต่อองค์กรร้อยละ 76 โดยเฉพาะด้านสุขภาพกายซึ่งจะส่งผลถึงสุขภาพจิตด้วย พบว่าบุคลากรมีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติมาตรฐาน ไม่อ้วนร้อยละ 68 เพิ่มจากปี 2559 ที่มีร้อยละ 51 การเจ็บป่วยลดลงชัดเจนเหลือร้อยละ 12 จากในปี 2559 ที่พบบุคลากรป่วยร้อยละ 23 ส่งผลให้คุณภาพการบริการดูแลผู้ป่วยดี สร้างความพึงพอใจประชาชนสูงกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป” นายแพทย์กิตต์กวี กล่าว

นายแพทย์กิตต์กวี กล่าวอีกว่า สำหรับแผนในปี 2563 นี้ จะเน้นกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี โดยเฉพาะการเพิ่มความสุขที่มีค่าคะแนนต่ำกว่าตัวอื่นๆคือต่ำกว่า 65 คะแนนลงมา ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านสุขภาพกาย และด้านการผ่อนคลาย เช่น ในวันนี้ (22 ม.ค.63 ) ได้จัดอบรมการให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการเงิน เสริมวินัยการออมเพื่ออนาคตโดยเฉพาะหลังวัยเกษียณอายุราชการ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ เช่นในรายที่เข้าทำงานใหม่ๆ รวมทั้งให้ความรู้แนวทางการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในรายที่สภาพการเงินตึงตัว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมบุคลากรมืออาชีพ รวมทั้งการจัดพื้นที่สร้างรายได้เสริม เช่น จัดตลาดนัดสีเขียวภายในรพ.ทุกเดือน ส่งเสริมรายได้ให้เจ้าหน้าที่และประชาชน และการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ

ในส่วนของการดูแลสุขภาพกายนั้น ได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ด้วย และจูงใจในการดูแลควบคุมน้ำหนักตัวของตนเองอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นนิสัย ประการสำคัญยังได้จัดออกกำลังกายแบบใหม่สไตล์ไลน์แด้นซ์(Line Dance) ซึ่งผสมผสานระหว่างลีลาศกับเต้นแอโรบิก กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ได้ทั้งความสนุกและบริหารสมอง ฝึกความจำท่าเต้นและการเคลื่อนไหวไปด้วย ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ จัดในทุกเย็นวันพฤหัส และจัดแข่งขันกีฬาสีประจำปี ส่งเสริมการออกกำลังกาย จะได้ทั้งการผ่อนคลายด้วย ให้ผลดีทั้งสุขภาพกายใจ ในปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มความพึงพอใจประชาชนให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 461 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน