สร้างสุขดับไฟใต้! เลขาฯ กช. ถกแม่ทัพภาค4 นำสภาสันติสุขพัฒนาการศึกษาเอกชนชายแดนใต้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 637 ครั้ง

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หารือแม่ทัพภาค4 นำสภาสันติสุขตำบลร่วมพัฒนาการศึกษาเอกชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ได้กล่าวภายหลังการเป็นประธานในพิธีประกาศ นโยบาย 5 ส ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ว่า จากการหารือร่วมกับ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นว่าจะใช้กลไกการทำงานของสภาสันติสุขตำบล มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาในส่วนของการจัดการศึกษาเอกชน ซึ่งสภาสันติสุขตำบลนั้น จัดตั้งขึ้นมาเพื่อผนึกกำลังร่วมกันในทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกันในการสะท้อนแก้ไขปัญหา ให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริง ตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ และร่วมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาสร้างสังคมที่สงบสุข ปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรง เพื่อให้มีบรรยากาศเกื้อกูลต่อการพัฒนาและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน จึงถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะสามารถแก้ไขปัญหา และเป็นความหวังของประชาชนในพื้นที่ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ หรือปรัชญาในการแก้ไขปัญหา และบทบาทในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้ดีที่สุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลในพื้นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของบุคคลที่มีความสำคัญ อาทิ ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการทุกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในตำบล และภาคประชาชน ซึ่งอาจจะมาจากโต๊ะครู สถาบันปอเนาะ หรือเจ้าของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ในส่วนของแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาเอกชนจะสามารถบูรณาการไปพร้อมกับการทำงานของสภาสันติสุขตำบลได้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ และการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนไปพร้อมกัน เพราะนโยบายการทำงานของสภาสันติสุขตำบลก็มีแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของ สช. ในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย, งานแก้ไขปัญหายาเสพติด และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นการสร้างศรัทธา และความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหา และดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2562 ซึ่งในปัจจุบันสภาสันติสุขตำบล มีจำนวนทั้งสิ้น 290 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยมีแผนการดำเนินงานที่จะขยายให้ครอบคลุมไปยังจังหวัดสตูล ซึ่งจะสามารถทำให้เข้าถึงการพัฒนาการศึกษาเอกชนได้อย่างครอบคลุม

ทั้งนี้ ทาง สช.จะร่วมประชุมหารือกับตัวแทนของสภาสันติสุขตำบล เพื่อหารือเกี่ยวกับการวางระบบ และกำหนดทิศทางเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกันพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อไป.

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 637 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน