“กนกวรรณ” ผนึก 5 ภาคีเครือข่าย เดินหน้ายกระดับศูนย์การเรียนรู้ วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1285 ครั้ง

รมช.ศึกษาธิการ ร่วมหารือ 5 ภาคีเครือข่าย เดินหน้ายกระดับศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ร่วมหารือกับผู้แทน 5 ภาคีเครือข่ายหลัก ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20 แห่งในสังกัดสำนักงาน กศน., สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), ศูนย์ระดับภูมิภาคฯว่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEAMEO Regional Center for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) และศูนย์ระดับภูมิภาค ว่าด้วยสะเต็มศึกษา (SEAMEO Regional Center for STEM Education) เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานความร่วมมือการดำเนินการในการพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่ผ่านมา พบว่าบางแห่งชำรุดทรุดโทรม อุปกรณ์ไม่มีความทันสมัย จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน โดยเตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปใช้พัฒนาให้มีความทันสมัย ให้บริการการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งประชาชนทั่วไป จึงได้ ร่วมหารือการดำเนินงาน โครงการใหญ่ที่พร้อมขับเคลื่อนเดินหน้า “โครงการพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งจะเกิดจากความร่วมมือจาก 5 ภาคีเครือข่ายหลักในการปรับปรุงพื้นที่บริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสร้างการรับรู้และตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสำหรับเยาวชน และประชาชนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งร่วมกันบูรณาการถ่ายทอดความรู้ และนวัตกรรมให้แก่บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและทรัพยากร ความเชี่ยวชาญจากภาคีเครือข่ายให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด

“ซึ่งหลังจากนี้ ก็จะเชิญศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20 แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน. มาหารือในรายละเอียดกันอีกครั้ง เพื่อคณะทำงานจะได้ทราบรายละเอียดถึงความต้องการของพื้นที่ อาทิ ความสนใจ และความต้องการของผู้ใช้บริการในพื้น ขนาดพื้นที่ของศูนย์ ฯ ว่าสามารถรองรับการจัดนิทรรศการอะไร ประเภทไหนได้บ้าง โดยในช่วงเดือน ธันวาคมนี้ จะสามารถดำเนินการในเฟสแรกคือการกำหนด วันเวลา รายละเอียดของการดำเนินงานทั้ง 20 ศูนย์ ฯ ได้ และคาดว่าจะสามารถขับเคลื่อนการทำงานให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อให้เด็กๆ และประชาชนจะได้รับประโยชน์โดยเร็วและมากที่สุด” ดร.กนกวรรณ กล่าว

สำหรับ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันมีจำนวน 20 แห่ง มีสถานภาพเป็นข้าราชการครู จำนวน 19 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี, ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี และมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือน จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือศูนย์วิทย์เอกมัย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1285 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน