เจียไต๋ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรไทย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเกษตรกรในโครงการพริกปลอดภัย จ.ศรีสะเกษ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 461 ครั้ง

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมมือกับโรงพยาบาลราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเกษตรกรในโครงการพริกปลอดภัยกว่า 120 คน ส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ณ โรงพยาบาลราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เพื่อขานรับนโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

Processed with VSCO with preset

ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างอย่างยั่งยืน เจียไต๋ได้ริเริ่มโครงการพริกปลอดภัย ในจ.ศรีสะเกษ โดยนำเทคโนโลยีการเพาะปลูก รวมถึงการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร หรือ Chia Tai Agronomist ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเกษตรกร เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดผลผลิตพริกปลอดภัยที่ได้รับการรับรองตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) รวมถึงสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพริกทั้งแง่ปริมาณและคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในโครงการ

Processed with VSCO with preset

ทั้งนี้ นโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) นอกจากจะให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตเพื่อได้ผลผลิตที่ปลอดภัยแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการมีสุขอนามัยที่ดีของเกษตรกรด้วย เจียไต๋จึงร่วมมือกับโรงพยาบาลราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับเกษตรกรในโครงการพริกปลอดภัยขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของเจียไต๋ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดความดัน วัดระดับไขมันและระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจเอกซเรย์ปอด ตลอดจนได้พบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพต่อไป

Processed with VSCO with preset

กิจกรรมตรวจสุขภาพเกษตรกรในโครงการพริกปลอดภัย จ.ศรีสะเกษนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการเดินสู่ 100 ปีอย่างมั่นคง และแสดงถึงความพร้อมในการส่งมอบคำมั่นสัญญาในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 461 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน