อธิบดีคุก เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บค่านายหน้าก่อสร้างกรมราชทัณฑ์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 437 ครั้ง

วันนี้ (20 พ.ย.62) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างกับกลุ่มผู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์หรือผู้ชนะการประกวดราคาฯ สามารถให้ความช่วยเหลือ ในการขายสิทธิในสัญญาก่อสร้างของกรมราชทัณฑ์ หรือโอนสิทธิการก่อสร้างบางส่วน โดยไม่ผ่านการประกวดราคากับกรมราชทัณฑ์ และมีการเรียกเก็บค่านายหน้า หรือค่าช่วยเหลือการทุจริตดังกล่าว แต่ภายหลังพบว่าเป็นเพียงการหลอกลวงของมิจฉาชีพ ไม่สามารถทำได้จริง ทำให้ผู้รับเหมาต้องสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก นั้น

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า การประกวดราคาทุกโครงการของกรมราชทัณฑ์ ต้องผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีสาระสำคัญ คือ 1. ผู้ที่จะทำสัญญากับกรมราชทัณฑ์ จะต้องผ่านการประกวดราคาในระบบดังกล่าวเท่านั้น 2. กรมราชทัณฑ์จะเซ็นสัญญากับผู้ชนะเพียงรายเดียวเท่านั้น 3. ไม่มีการอนุญาตให้ทำการจ้างช่วง (ให้คู่สัญญาไปจ้างผู้อื่นมาทำงานแทนตน) อย่างเด็ดขาด ดังนั้นพฤติกรรมดังกล่าวที่มิจฉาชีพใช้แอบอ้างนั้น ไม่สามารถทำได้จริง ดังนั้นขอโปรดอย่าได้หลงเชื่อ

“ตนได้ยึดถือหลักในการบริหารงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด จนกรมราชทัณฑ์ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รางวัลองค์กรที่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และรางวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น (ด้านความโปร่งใสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) จากสำนักงาน ก.พ. เป็นต้น หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ มีส่วนในการแอบอ้างสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนตนจะดำเนินการให้ถึงที่สุดเพราะถือเป็นการทำลายเกียรติของการเป็นข้าราชการอย่างร้ายแรง” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

หากมีการพบเห็นหรือมีข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามมาที่กรมราชทัณฑ์ โทร 02-967-2222

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 437 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน