พ่อเมืองสมุทรสาคร ชวนเที่ยวงาน”สมุทรสาครย้อนวันวาฬ (น) 90’s” ที่ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ยกอาอาหารทะเลอร่อย มาให้ชิม ช็อป เพียบ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 777 ครั้ง

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานเปิดงาน “สมุทรสาครย้อนวันวาฬ (น) 90’s” ในระหว่างวันที่ 9-13 พ.ย.นี้ บริเวณ ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พร้อมกับกล่าวว่า สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การประมง และการ เกษตรกรรม ซึ่งในแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2564 เราได้กำหนดเป้าหมายในการ พัฒนาเอาไว้ว่า “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยว ทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข”

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์กลางของอาหารทะเลของประเทศไทย และมีศักยภาพอย่างยิ่งในการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลในระดับโลก มีความพร้อมในด้านแหล่ง วัตถุดิบ เรือประมง สะพานปลา โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่เข้มแข็งมีขีด ความสามารถอย่างดียิ่ง การที่จะทำให้จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ให้ได้ตาม เป้าหมายของการพัฒนาจังหวัด สิ่งที่สำคัญที่สุดในลำดับแรก คือ การสร้างการรับรู้ถึง จุดดี จุดเด่นของเรา ให้สาธารณะ และสังคมทั่วไปได้รับทราบถึงเสน่ห์ ถึงความสวยงาม ของจังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้วางกรอบแนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไว้ 3 กรอบ แนวคิด คือ 1. ความเป็นศูนย์กลางของอาหารทะเล (Hub of seafood) 2.เส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ เช่น เที่ยวตามเทรนด์ การจัดกิจกรรมOne day trip เป็นต้น 3. วิถีชีวิตเชิงเกษตร และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีอยู่มากมายในพื้นที่จังหวัด สมุทรสาครของเรา

การจัดงาน “สมุทรสาครย้อนวันวาฬ (น) 90’s” ในครั้งนี้ ก็เป็นการแสดงศักยภาพ ของความเป็นศูนย์กลางของอาหารทะเล (Hub of seafood) ของจังหวัดเรา โดยมี เป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ และสร้างการรับรู้ให้กับ นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีความได้เปรียบ ในเชิงที่ตั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรและ วัฒนธรรม โดยเฉพาะป่าชายเลน และภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สามารถนำมาเป็นแหล่ง เรียนรู้ พัฒนาสินค้า มีผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหารทะเลในจังหวัดมากมาย ดึงดูดรายได้ จากการท่องเที่ยว ที่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วย ขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสมุทรสาครในอนาคตต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 777 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน