แลกกับงาน! โรงเรียนเอกชนจ่ายเงินเดือนครูไม่ครบ ด้านเลขาธิการ กช. ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบ ย้ำ! ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 488 ครั้ง

จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าว โรงเรียนเอกชนหลายแห่ง เรียกรับเงินคืนจากเงินเดือนของครู โดยการบังคับครูเซ็นบริจาคให้กับทางโรงเรียนทุกเดือน เพื่อแลกกับการมีงานทำนั้น ล่าสุด เลขาธิการ กช. ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีโรงเรียนเอกชนจ่ายเงินเดือนไม่ครบ ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจริง โดยสาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่เงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนที่สมทบเป็นเงินเดือนครูไม่เพียงพอกับค่าตอบแทนครู และเป็นปัญหาในทุกพื้นที่ เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้กับครูโดยตรง แต่จะสมทบกับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนในอัตราคนละ 7,224.50 บาทต่อคน/ปี สำหรับระดับก่อนประถม และประถมศึกษา และสำหรับระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสมทบรวมกับค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่รัฐอุดหนุนให้ เป็นจำนวนเงิน 9,032.50 บาท ต่อคน/ปี โดยโรงเรียนจะต้องนำเงินจำนวนนี้จ่ายเป็นเงินเดือนครูเป็นอันดับแรก และที่เหลือจ่ายเป็นการจัดเรียนการสอน ,พัฒนาสื่อ ,วัสดุ อุปกรณ์ ,ครุภัณฑ์ และปรับปรุงอาคารสถานที่ ฯลฯ ซึ่ง พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน กำหนดให้โรงเรียนเป็นผู้จ้างบรรจุ และจ่ายเงินเดือนครูเอง หากโรงเรียนบรรจุครูมากเกินไป ทำให้เป็นปัญหาค่าตอบแทนเงินเดือนครูไม่เพียงพอ และไม่มีเงินเหลือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในส่วนอื่นๆ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้กำชับให้โรงเรียนบรรจุครู และบุคลากรในสัดส่วนที่เหมาะสม และ สช. จะได้หาวิธีการกำหนดมาตรฐานการบรรจุครูด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ที่มีการนำเสนอข่าวทางโซเชี่ยลมีเดียในเรื่องดังกล่าวในพื้นที่ภาคอีสาน ตนเองได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงพื้นที่ในการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนแล้ว พร้อมทั้งยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 488 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน