สบส. จัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลตามมาตราฐาน สร้างความมั่นใจให้ปชช. ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 526 ครั้ง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ส่งเสริมโรงพยาบาลบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการดูแลและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนและสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลมีการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีความหลากหลาย มีการใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภคและการรักษาทางการแพทย์ ก่อให้เกิดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีและเชื้อโรค หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี อาจทำให้น้ำทิ้งที่ออกจากโรงพยาบาลนั้น ไม่ผ่านมาตรฐาน เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมถึงปัจจุบันมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับสถานพยาบาล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้มีนโยบาย โดยให้กองวิศวกรรมการแพทย์ ทำการศึกษา เรื่อง การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล โดยลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความพร้อมใช้ของระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล ศึกษาปัญหาพร้อมทั้งจัดทำแนวทางการแก้ไขและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้โรงพยาบาลได้นำไปใช้ในโรงพยาบาล

นายสมชาย อินทร์เนียม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวว่า จากที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีนโยบายให้กองวิศวกรรมการแพทย์ ศึกษาเรื่องดังกล่าว ในการลงพื้นที่โรงพยาบาลเป้าหมายทั่วประเทศที่พบปัญหา จำนวน 24 แห่ง จากการสำรวจปัญหาที่พบมากที่สุด คือ 1) โครงสร้างของหน่วยบำบัดน้ำเสียและระบบท่อรวบรวมน้ำเสียมีการชำรุด ซึ่งเกิดจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน ขาดการดูแลบำรุงรักษา 2) เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียขาดองค์ความรู้ในการดูแลระบบ ขาดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ คุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้ถ่ายทอดความรู้ แนะนำขั้นตอน วิธีการที่ถูกต้องในการดูแล แก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อให้น้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นดังกล่าวโรงพยาบาลควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลและแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลมีข้อสงสัยหรือขอคำปรึกษาในการด้านการบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 02 149 5680 ต่อ 1387 หรือ 099 196 3649 ในวัน และเวลาราชการ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 526 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน