ราชทัณฑ์โอนตัวนักโทษต่างชาติกลับไปรับโทษที่บ้านเกิดสำเร็จตามสนธิสัญญากว่าพันคน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 722 ครั้ง

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยโอนนักโทษต่างชาติกลับประเทศตามสนธิสัญญา 1,199 ราย ปี 62 โอนกลับ 106 คน จาก 14 ประเทศ รับนักโทษไทย 3 ราย จีน1 ญี่ปุ่น2 รับโทษต่อในไทย ประสบความสำเร็จในการโอนตัวนักโทษเด็ดขาดระหว่างประเทศ

วันที่ 18 ต.ค.62 พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการโอนตัวนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศกลับไปรับโทษต่อยังประเทศที่ตนเองมีสัญชาติทั้งนี้ จนถึงปัจจุบัน สามารถโอนนักโทษดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 1,199 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการโอนตัวมากถึง 106 คน จาก 14 ประเทศ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม อีกทั้ง สอดคล้องต่อหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้กลับไปรับโทษต่อยังประเทศบ้านเกิด เพื่ออยู่ในสภาพแวดล้อม ภาษา สังคม และวัฒนธรรมที่คุ้นเคย ตลอดจนได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และกลับคืนสู่สังคมในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศนั้นๆได้

ประเทศไทยได้ดำเนินการภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ.2527 และสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษที่ประเทศไทยได้ลงนามแบบทวิภาคีแล้วกับ 38 ประเทศ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 10 คน ร่วมกันพิจารณาคำร้องขอโอนตัว

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า นอกจากการโอนตัวนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศกลับไปรับโทษต่อยังประเทศที่ตนเองมีสัญชาติแล้ว กรมราชทัณฑ์ยังรับโอนนักโทษเด็ดขาดสัญชาติไทย 3 คน (จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คน และญี่ปุ่น 2 คน) กลับมารับโทษต่อในราชอาณาจักร โดยถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่ประเทศไทยมีสนธิสัญญาฯ กับสาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่นในการรับตัวคนไทยกลับมาจำคุกต่อในเรือนจำกลางคลองเปรม เมื่อเดือนกันยายน 2562 ภายหลังจากมีความพยายามดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ยังคงมีเป้าหมายให้มีการโอนตัวนักโทษมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันได้มีการดำเนินการเจรจาเพื่อให้มีสนธิสัญญาโอนตัวฯ ร่วมกับประเทศมาเลเซียและยูเครน คาดว่าน่าจะบรรลุความตกลงได้ภายในปีงบประมาณพ.ศ.2563

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 722 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน