“อธิบดีคุก” จัดงานครบรอบ 104 ปี วันสถาปนากรมราชทัณฑ์(คลิป)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 928 ครั้ง

ณรัชต์ นำข้าราชการในสังกัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 104 ปี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ต.ค.62 ที่กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 104 ปี กรมราชทัณฑ์ โดยมี ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.พัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา พร้อมผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน และข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีพราหมณ์ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ ตลอดจนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม และการแสดงของผู้ต้องขังจากเรือนจำทัณฑสถาน ต่างๆ

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้น และได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ซึ่งในปีประจำปี 2562 นี้ ครบรอบ 104 ปี และได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อีกทั้ง ในปีนี้ถือเป็นปีมหามงคล กรมราชทัณฑ์ ได้น้อมรับพระราชโองการ “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขัง ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม

ทั้งนี้ ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่กรมราชทัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า ในปีที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้มีผลงานที่ประสบผลสำเร็จด้วยดี อาทิ รางวัลบุคคลต้นแบบรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่, รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards), รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินภาครัฐ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และอีกหลายรางวัลที่ล้วนเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ที่ได้มุ่งมั่นและตรากตรำปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ

ทั้งนี้ภายในงานวันสถาปนาดังกล่าว ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย 3 ส 7 ก และ นโยบาย 4S พร้อมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย และสินค้าผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จำนวนมาก กรมราชทัณฑ์ จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์มาด้วยดี ซึ่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะสามารถทำให้ภารกิจ การคืนคนดีสู่สังคมประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 928 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน