ราชทัณฑ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัด อุทิศถวายแด่ในหลวง ร.9

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 597 ครั้ง

อธิบดีกรมคุก จัดกิจกรรม “ราชทัณฑ์จิตอาสาพัฒนา ทำความดี ด้วยหัวใจ ตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.10 นำจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์วัด เพื่อบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวาระวันสวรรคต 13 ตุลาคม เวียนมาบรรจบ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

วันที่ 8 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “ราชทัณฑ์จิตอาสาพัฒนาทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.พัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ร่วมในพิธี

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จัดโครงการ “ราชทัณฑ์จิตอาสาพัฒนาทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรี สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 7 และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมถึงบุคลากรกรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวนกว่า 500 คน ออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดบางแพรกใต้ ถนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี และอาคารกรมราชทัณฑ์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาด ดูแลรักษาพุทธสถานอันเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการทำบุญที่วัดเพื่อบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวาระวันสวรรคต 13 ตุลาคม เวียนมาบรรจบ

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า กรมราชทัณฑ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยในเรือนจำ มีความประพฤติดีและต้องโทษมาระยะหนึ่งให้สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักโทษได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง สร้างการยอมรับและการให้อภัยจากสังคมเมื่อพ้นโทษแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 597 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน