สมุนไพรไทย OTOP ก้าวไกล สู่สากล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1522 ครั้ง

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน ไปสู่ตลาดสากล

วันนี้ (11 ก.ย.62) เวลา 15.00 น. ที่ห้องโถง Lobby C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานกล่าวปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล “OTOP ก้าวไกล สู่สากล” โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากลปีงบประมาณ 2562 จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล “OTOP ก้าวไกล สู่สากล” ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ

นายแพทย์มรุต กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงกำหนดนโยบายในการส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ การส่งเสริมการปลูก การอนุรักษ์ พืชสมุนไพรหายากในป่าสมุนไพรชุมชน การนำทรัพยากรสมุนไพรในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีมาตรฐาน สร้างระบบการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว รองรับภาคการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ในการยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพระบบการผลิตที่มีมาตรฐานจำหน่ายในตลาดเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้มีการพูดคุยกับ คิงพาวเวอร์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่ได้มาตรฐานและได้รับรางวัล ไปวางจัดแสดงและวางขายที่ คิงส์พาวเวอร์ เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะคาบเกี่ยวกับวันชาติของจีน ซึ่งปกติจะมีคนจีนเดินทางมาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าที่คิงพาวเวอร์ วันละกว่า 1 แสนคน คาดว่าช่องทางนี้จะเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยให้เป็นที่รู้จักของคนจีนมากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะมียอดการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1522 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน