สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมคัดเลือกนายกสมาคมคนใหม่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 518 ครั้ง

วันนี้ (10 ก.ย.62) เวลา 11.30 น.ที่ห้องพระราม 9 โรงแรม SC Park Hotel เลียบทางด่วนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ นายสุรชัย หวังวัฒนานุกูล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม (ชุดใหม่) โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกกว่า 50 บริษัท เข้าร่วมประชุม

นายสุรชัย หวังวัฒนานุกูล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการสมาคมจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ชุดปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาระที่ข้อบังคับของสมาคมได้กำหนดไว้ คณะกรรมการจึงมีมติเห็นสมควรให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และทำการการเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมชุดใหม่ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองงบการเงินประจำปี 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสุรชัย กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการบริหารชุดเก่าที่กำลังจะพ้นวาระและท่านสมาชิกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุน สามัคคี ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค หลังจากนั้นก็ได้ทำการเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ผลการลงคะแนนเสียงที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุด นางสาว อรัญญา สกุลโกศล ได้รับเลือก ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมฯคนใหม่” ต่อไป

นางสาวอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ (คนใหม่)/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน บอสส์ดีไลท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 8 สถาบันการสร้างชาติ

泰國人力仲介公會 理事名單 คณะกรรมการชุดใหม่สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ
คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ
1.นายรังสรรค์ อนันต์ ประธานที่ปรึกษา 2.นายบรรจง ฉุดพิมาย รองประธานที่ปรึกษา 3.ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ประธานโครงการสถาบันการสร้างชาติ)

คณะกรรมการสมาคมฯ
1.นางสาวอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคม 2.นายสุรชัย หวังวัฒนานุกุล อุปนายก
3.นายยศพนธ์ กิจสมบูรณ์ชัย อุปนายก 4.นายกานต์ ศรีเปารยะ เลขาธิการ
5.นายอวิรุทธ์ วุฒิโชติวรกิจ เหรัญญิก 6.นายนิจการ รักษ์อุดมการณ์ นายทะเบียน
7.นายภูมิภัทร แซ่หลี่ ปฏิคม 8.นายชินวัฒน์ ใจกุศลสูงยิ่ง ประชาสัมพันธ์
9.นายสุทธิโรจน์ นันทิภาคย์วรกุล กรรมการ 10.นายเฟื่องฟู ชีวินมหรัตน์ กรรมการ
11.นายวชิระ สำเร็จตระกูล กรรมการ 12.นายปภณวัชร บุญดาวิจิตร กรรมการ
13.นางสาววิโรชา แซ่ผ่ง กรรมการ 14.นายวิชิต ศรีสิทธิเดชารักษ์ กรรมการ 15.นางสาวกฤษณา แซ่ย่าง กรรมการ

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 518 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน