สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 201 ครั้ง

วันนี้ (8 ก.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในการนี้ ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 ด้วยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 407 8/2562) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบ ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ท่าน ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น เป็นคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และประเทศชาติ อย่างอเนกอนันต์

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ สื่อมวลชนต้นแบบปลอดบุหรี่ รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 201 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน