ฉลอง 60 ปี จิระศาสตร์วิทยา ก้าวหน้าสู่สากล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 129 ครั้ง

ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา หรืออาจารย์แม่แห่งกรุงศรีอยุธยาเมืองกรุงเก่า จัดงานฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ตามคำเรียกร้องของลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นใหญ่เป็นโต ร้องขอประกาศให้โลกรู้ว่า โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาของเราก้าวหน้าสู่สากล และเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานแทบทุกๆ ปี ครบรอบ 60 ปีนี้ จะต้องจัดฉลองยิ่งใหญ่

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2502 โดยท่านอาจารย์แม่ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต มีครู 8 คน นักเรียน 108 คน อาคารเรียนเป็นอาคารไม้ยกพื้นหลังคามุงจาก บนเนื้อที่ 9 ไร่เศษ ณ เลขที่ 45 หมู่ 1 ถนนชีกุน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อให้โรงเรียนเป็นทางเลือกของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 60 ปี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้ปฏิบัติพันธกิจในการจัดการศึกษา โดยยึดปรัชญา “ฉลาดและมีคุณธรรม” มุ่งพัฒนานักเรียนให้เติมโต เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ เป็น “ผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม” ซึ่งผลการปฏิบัติในด้านต่างๆ ได้สร้างความเจริญงอกงามให้แก่กุลบุตร-กุลธิดา และวงการศึกษา จนมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศ

ในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา มีอายุครบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียน ดังนั้น ครู อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียนปัจจุบัน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ต่างตระหนักถึงค่าความสำคัญในการพัฒนาสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการประสานงานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียนให้ขยายกว้างออกไป ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงเห็นสมควรจัดงานฉลอง “60 ปี จิระศาสตร์วิทยา ก้าวหน้าสู่สากล” ในวันที่ 12 กันยายน, 14-15 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เพื่อเป็นวาระพิเศษแห่งการระลึกถึงการก่อตั้งโรงเรียน การเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติยศ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สั่งสมมาเป็นเวลา 6 ทศวรรษ เพื่อให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกได้ประจักษ์และรับทราบถึงการพัฒนาโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ก้าวสาสากล ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนับถือ ศิษย์เก่า และครูเก่า ตลอดจนท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมฉลอง “60 ปี จิระศาสตร์วิทยา ก้าวหน้าสู่สากล” ในวันที่ 12, 14 และ 15 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 035-241-106, 081-852-2606, 081-851-9244, 084-879-2529 และ 081-852-8412 www.jirasart.com Facebook : JirasartwitthayaSchool

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 129 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน