“สมศักดิ์” ตรวจเยี่ยมกรมราชทัณฑ์ เร่งแก้ปัญหานักโทษล้นคุก (คลิป)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 597 ครั้ง

รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมกรมราชทัณฑ์ เร่งแก้ปัญหานักโทษล้นคุก ให้แนวทางใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring (EM) มาแก้ปัญหา แจง ไม่ได้ล้วงลูกการทำงาน ยืนยัน 4 เรือนจำ ไม่พบทุจริตล็อกสเปก ลดภาษีนายจ้างส่งเสริมนักโทษมีอาชีพลดการกระทำผิดซ้ำ

วันนี้ (19 ส.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของแต่ละเรือนจำพร้อมรับมอบนโยบาย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ทั้งในด้านการแก้ปัญหาคนล้นคุก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด โดยศึกษาแนวทางการนำกำไลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Monitoring (EM) มาใช้กับผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัด รวมทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง การกำหนดมาตรการภาษี เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่นายจ้างและเจ้าของผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการจ้างงานผู้พ้นโทษ และเป็นการส่งเสริมผู้พ้นโทษได้มีโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการลดการกระทำผิดซ้ำ

“รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มการอบรมอาชีพภาคอุตสาหกรรมในระหว่างรอการปล่อยตัว เพื่อรองรับการความต้องการของผู้ประกอบการในอนาคต รวมทั้งยังได้ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการหาทางกำหนดมาตรการภาษีเพื่อ ให้สิทธิประโยชน์แก่นายจ้าง เจ้าของผู้ประกอบการ ร่วมกับกรมสรรพากรและกระทรวงการคลังในการผลักดันเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในกาจ้างงานผู้พ้นโทษและส่งเสริมผู้พ้นโทษได้มีโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึ้น ขณะนี้การพูดคุยใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วเช่นกัน” นายสมศักดิ์ กล่าว

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ดำเนินการตามนโยบาย 3 ส. ในการปฏิบัติหน้าที่ คือ สะอาด สุจริต และเสมอภาค รวมถึง 7 ก. ได้แก่ กักขัง แก้ไข ยึดหลักกฎหมาย วางกรอบ กลั่นกรอง ให้กำลังใจ และกลับตัว โดยระยะ1 – 2 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลทำให้กรมราชทัณฑ์ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น รางวัลการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้างระดับดีเด่น จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 รวมถึงรางวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2562 (ด้านความโปร่งใสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) จากมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ.

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาของกรมราชทัณฑ์ยังมี 3 ส่วน คือ 1.ปัญหาคนล้นคุก โดยปัจจุบันมีผู้ต้องขัง จำนวน 370,736 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่มีจำนวนเจ้าหน้าที่และสถานที่คุมขังไม่เพียงพอ อันเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมของไทยได้ถูกออกแบบมาให้มีโทษทางอาญาถึงขั้นจำคุกมากเกินไป 2.ปัญหาสุขภาวะในเรือนจำ อันเป็นผลมาจากปัญหาคนล้นคุก ทำให้การกินอยู่หลับนอน การรักษาพยาบาล และกิจกรรมต่างๆในเรือนจำไม่เป็นสุขภาวะเป็นผลทำให้การฝึกอบรมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยมีประสิทธิภาพลดลง และ 3.ปัญหาการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งหากสามารถลดจำนวนผู้ต้องขังด้วยการบริหารโทษการกระทำผิดทางอาญาให้มีโทษจำคุกน้อยลง เช่น คดียาเสพติดที่มีอยู่ประมาณ 300,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดได้ด้วยการให้ผู้เสพผู้จำหน่ายรายย่อยเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากร และเข้ารับการบำบัดแทนโทษจำคุก อาจเป็นหนทางแก้ไขปัญหานี้ได้ ตลอดจนการไม่มีงานทำ หรือขาดอาชีพ จึงทำให้ขาดรายได้ และหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ นำไปสู่การก่ออาชญากรรมหรือทำผิดกฎหมายเหมือนเดิม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 597 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน