เปิดโครงการเตรียมความพร้อมกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 141 ครั้ง

วันนี้ (12 ส.ค.62) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร เพื่อรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562 จัดโดย ปปส.กทม. ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งบรรยายพิเศษสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ความรู้เกี่ยวกับกัญชา และแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 จำนวน 44 ชุมชน จาก 40 เขต ได้ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินภายหลังได้รับพระราชทานขวัญถุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของภาคประชาชนให้มีทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนแม่ที่ได้รับพระทานเงินขวัญถุง มีขวัญกำลังใจในการดำเนินงานตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน เกิดจิตสำนึกรักสถาบันและความสามัคคีชุมชน รวมทั้งซักซ้อมขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องจูบิลี่ อิมแพคเมืองทองธานี

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายความจงรักภักดี และสืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 3/62 การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภาคประชาชน การแบ่งกลุ่มจัดทำแผนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ หลังจากได้รับพระราชทานขวัญถุง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานเขต และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. รวมจำนวน 130 คน

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 141 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน