ราชทัณฑ์ ส่งเสริมผู้พ้นโทษทำงานสุจริต ภายใต้แบรนด์ผลิตผลคนดี สร้างการยอมรับจากสังคม (คลิป)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 681 ครั้ง

ราชทัณฑ์จัดประชุมเข้ม นำเสนอผลงานวิจัย เพิ่มคุณค่าแบรนด์ ผลิตผลคนดี ร่วมหาแนวทาง ทำอย่างไรให้ผู้ต้องขังกล้าที่จะเปิดเผยตนเองหลังพ้นโทษ

วันนี้ (31 ก.ค.62) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้ พันตรี รัฐกฤษณ์ ใจจริง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง“ศึกษาการเพิ่มคุณค่าผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษภายใต้แบรนด์ผลิตผลคนดี” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ นักวิจัยหัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า การเพิ่มคุณค่าผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษภายใต้แบรนด์ “ผลิตผลคนดี” และเพื่อศึกษารูปแบบแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างการยอมรับผู้เคยต้องโทษสำหรับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ต่อไป จำเป็นต้องให้ผู้ต้องขังเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของทัศนคติในแง่บวกที่มีต่อตนเองและต้องมีการเพิ่มคุณค่าผู้ต้องขัง ให้ความรู้ มีศึกษา ได้รับการอบรมทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น มีการตั้งเป้าหมายในชีวิต ให้โอกาสตนเองในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และกรมราชทัณฑ์ได้มอบ “แบรนด์ผลิตผลคนดี” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้พ้นโทษที่ประพฤติตนดี ยินยอมเปิดเผยตนเอง และภายหลังปล่อยตัวได้นำวิชาชีพหรือความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในขณะต้องโทษไปใช้ในการประกอบอาชีพที่สุจริต การศึกษาเรื่องดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ศึกษาสภาพปัญหาและรูปแบบแนวทางแก้ไขในการเพิ่มคุณค่าผู้ต้องขังและ ผู้พ้นโทษภายใต้แบรนด์ “ผลิตผลคนดี” และเพื่อศึกษารูปแบบแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างการยอมรับผู้เคยต้องโทษสำหรับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ต่อไป

ผลการศึกษา พบว่า แนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ คือการยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตั้งแต่เข้าสู่ระบบเรือนจำด้วยการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังใน ทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเข้าเพื่อการควบคุม ขั้นตอนการจำแนกลักษณะเพื่อการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย และจำแนกลักษณะในขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล โดยยกระดับการปฏิบัติและการคัดกรองโดยการใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำสำหรับผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเข้ารับการรับรองเป็นผลิตผลคนดีและในขั้นตอนการส่งต่อและการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตภายหลังปล่อย ทั้งก่อนและหลังการได้รับเลือกเป็นผลิตผล คนดี ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานในลักษณะการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีผู้พ้นโทษผลิตผลคนดีเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือผลิตผลคนดีสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าอย่างยั่งยืน ด้วยการมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีความสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชุมชน มีความเสียสละช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคม โดยเห็นว่า “กรมราชทัณฑ์ควรจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลผู้ต้องขังหลังปล่อยในเรื่องของอาชีพและสิทธิประโยชน์ต่างๆ” คล้ายองค์การทหารผ่านศึกที่ดูแลทหารผ่านการรบซึ่งสามารถนำมารูปแบบการบริหารจัดการองค์การดังกล่าวมาปรับใช้กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษได้ ที่สำคัญ คือ “ทำอย่างไรให้ผู้ต้องขังกล้าที่จะเปิดเผยตนเองหลังพ้นโทษ”

กรมราชทัณฑ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการเพิ่มคุณค่าผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ เพื่อให้ผู้พ้นโทษที่กลับตนเป็นพลเมืองดี ได้รับการยอมรับและเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 681 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน