วช.นำนวัตกรรมจัดการวัชพืช-ผักตบชวา ร่วมโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ จ.ลพบุรี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 425 ครั้ง

คณะกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจกลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้มอบหมายให้ วช. ดำเนินการ “โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”และวช.ได้จัดกิจกรรม “การนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน” ครั้งที่ 4 ขึ้น

วันที่ 26 ก.ค.62 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี พลตรี สุรเดช ประเคนรี รองแม่ทัพน้อยที่ 1 ในฐานะผู้แทนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึงความสำคัญและเป้าประสงค์ของกิจกรรมฯ พร้อมด้วยนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ ในการนี้ภาคพื้นที่ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และพันเอก ณรงค์ จันทร์สืบสาย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13 ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ร่วม 150 คน

วช. ได้สนับสนุนงบประมาณในการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยการนำ “เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก” ที่พัฒนาโดย ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มาใช้ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบและถ่ายทอดความรู้วิธีการใช้เครื่อง การทำปุ๋ยหมักและดินปลูกจากวัชพืชและผักตบชวา ให้แก่ชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร การจำหน่ายเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน พร้อมกับเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ลำน้ำด้วยนวัตกรรม ให้ชุมชนดำเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดย วช. จะดำเนินการจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของภาคพื้นที่และจังหวัด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 425 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน