บรรยาย “หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 121”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 274 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.62 อาจารย์อรรถการ ตฤษณารังสี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ และนายชินดนัย แซ่เจ่า อาจารย์ฝึกอบรมประจำสถาบันฯ ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่121 โดยมี พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา, พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลาย อาจารย์กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รองผู้กำกับการหรือเทียบเท่า, ข้าราชการทหาร, ข้าราชการพลเรือน, พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน และข้าราชการหรือบุคคลในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 165 คน โดยมีการอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้

1.วิชาการจราจร การจัดการความปลอดภัยทางถนน
หัวข้อที่ 1 “การบริหารความปลอดภัยทางถนนผ่านเทคโนโลยี (AI) Data Recorder : Digital Tachograph สร้าง 9 พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย” เป็นการให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น สามารถบันทึก 9พฤติกรรมการของผู้ขับขี่และนำมาพัฒนา สร้างพฤติกรรมการขับขี่เกิดปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อที่ 2 “หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร (japan Model)” แนะนำการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน (นักเรียนชั้น ป.1) ระยะที่1.10 โรงเรียนต้นแบบเขตกรุงเทพมหานคร มี 4 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 หนูน้อยเอาตัวรอดอย่างไร เมื่อติดอยู่ในรถ
ฐานที่ 2 หนูน้อยทำความรู้จักจุดบอดของรถ
ฐานที่ 3 เช็คความปลอดภัย ก่อนหนูน้อยลงจากรถ
ฐานที่ 4 หนูน้อยข้ามถนนปลอดภัย ง่ายนิดเดียว

หัวข้อที่ 3 “นวัตกรรมทางการศึกษา (การเรียนรู้สู่อนาคต) หลักสูตรการศึกษาอนาคตสมัยใหม่” มีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ
1.ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2.ทักษะการสืบค้นและค้นคว้าข้อมูลสาระสนเทศ
3.ทักษะ(สอน) วิธีการใช้วิจราญาณ คิดวิเคราะห์

สาระสำคัญทุกมิติของมนุษย์ ในโลกของการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ

  • ความซื่อสัตย์สุจริต – ความมานะ อดทน
  • ความเพียร พยายาม – มีคุณธรรมและจริยธรรม

โดยมีหลักการเรียนรู้-สู่ความสำเร็จคือ “เข้าใจ, จำได้, ใช้เป็น” และหลักการเรียนรู้ 4 ด้าน 4 มิติ อ่าน, ฟัง, เห็น, ทำ(คุณธรรม) สุจิปุริ พร้อม “สร้างเครือข่ายเป็นความรู้ – สร้างความรู้เป็นเครือข่าย” พร้อมด้วยการตัวอย่างใช้ระบบข้อมูล big data ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 274 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน