ปธ.ศาลฎีกา เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 71

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1635 ครั้ง

“ชีพ จุลมนต์” ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 71 แนะ ความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของศีลธรรม เทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันตุลาการ

วันนี้ (24 มิ.ย. 62) เวลา 08.30 น. ที่ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลากการศาลยุติธรรม นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 71

ประธานศาลฎีกา ได้กล่าวแก่ผู้เข้าศึกษาอบรมตอนหนึ่งว่า “ผู้พิพากษามีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี ย่อมต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของศีลธรรมและประเพณีอันดีงามของตุลาการ เพื่อที่จะรักษาและเทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันตุลาการให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน จึงหวังว่าผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ คำแนะนำจากวิทยากรไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อราชการและการดำรงตนต่อไป”

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมคือผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา จำนวน 113 คน จากผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน 7,507 คน เพื่อฝึกอบรมทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการดำรงตนที่ดี มีระยะเวลาการอบรม 1 ปี แบ่งออกเป็น ภาคปฐมนิเทศ เพื่อปรับพื้นฐานทั้งด้านแนวคิด การดำเนินชีวิต บุคลิกภาพ รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร และภาควิทยาการ ซึ่งจะเน้นความรู้ทั้งข้อกฎหมายและวิชาการด้านต่างๆ ที่ผู้พิพากษาควรทราบ และมีการฝึกปฏิบัติการนั่งพิจารณาคดีจริงในศาลต่าง ๆ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้พร้อมที่สุดสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้พิพากษา ภายหลังจากการอบรมแล้ว จะมีการประเมินผลการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเมื่อผ่านการประเมินจึงจะเสนอชื่อให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมพิจารณาเพื่อกราบบังคมทูลเสนอรายชื่อให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาประจำศาลต่อไป

อนึ่ง พิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ครอบครัวของผู้ช่วยผู้พิพากษาเข้าร่วมด้วย เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการศึกษาอบรม เส้นทางชีวิตของผู้ช่วยผู้พิพากษา และร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของบุตรหลานที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาได้ อีกทั้งยังให้ผู้ช่วยผู้พิพากษาทุกท่านได้ตระหนักว่าผู้พิพากษาก็เป็นประชาชนคนไทยที่เลือกเข้ามาทำหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์แทนคนไทยทุกคน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการสอบคัดเลือกเป็นเพียงก้าวแรกสำหรับการทำงานที่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่คือ สิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีอรรถคดี ความภาคภูมิใจเพียงแค่ครอบครัวคงไม่พอ แต่ผู้ช่วยผู้พิพากษาต้องเป็นผู้พิพากษาที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศในอนาคตด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1635 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน