กรม สบส.ลุยผลิตครูฝึกอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ รุ่น 2 สกัดกั้นโรคเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 406 ครั้ง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จัดอบรมครูฝึกอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ หรือ ครู ก แก่เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลของเรือนจำทั่วประเทศ ให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังที่อาสาสมัครเข้ามาช่วยงานด้านสุขภาพในเรือนจำ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำสามารถประเมินสุขภาพของตนเองและผู้ต้องขังคนอื่นได้ รวมถึงการดูแลสุขภาพ การคัดกรองผู้ป่วย และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งจัดอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 62 จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 139 คน

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการที่กรม สบส.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับกรมราชทัณฑ์ ด้านการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ ทั้ง 143 แห่งทั่วประเทศ ให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การดูแลสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพ และครอบคลุม จึงได้จัดทำหลักสูตรครูฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ หรือ ครู ก ให้กับเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลในเรือนจำ เพื่อทำหน้าที่เป็นครูฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.) ให้สามารถวางแผนการฝึกอบรม และให้ความรู้กับ อสรจ. เพื่อเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้ต้องขังคนอื่นให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพได้ หลักสูตรครูฝึกอบรม อสมรจ. นี้ จะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติด้านสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การประเมินผู้เข้ารับการอบรม ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตามหลักสาธารณสุขมูลฐาน การสื่อสารสุขภาพ การคัดกรองโรคในกลุ่มผู้ต้องขัง เป็นต้น ซึ่งสามารถความรู้นี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของเรือนจำในแต่ละพื้นที่

นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องขัง หรือ อสรจ. ที่ผ่านการอบรมจะเป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้สามารถดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังได้ครอบคลุมทั่วถึง มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ โน้มน้าวให้ผู้ต้องขังมีทัศนคติ ทักษะ การร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่เหมาะสม โดยให้เกิดสภาวะสุขภาพที่ดีในเรือนจำ ทั้งนี้กรม สบส.ได้ทำการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 66 คน และรุ่น 2 จำนวน 73 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศเข้าอบรม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ ได้ที่ http://www.phc.moph.go.th

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 406 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน