กรมสุขภาพจิต วิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิต วิเคราะห์ผลดีผลเสียในคนไทยอย่างรอบด้าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 300 ครั้ง

กรมสุขภาพจิต แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนงานกัญชาทางการแพทย์ และวิจัยการใช้กัญชาในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อวิเคราะห์ทั้งประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้งานกัญชาทางการแพทย์ต่อสุขภาพจิตของคนไทย

วันนี้ (18 มิ.ย.62) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ว่า กรมสุขภาพจิต ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการใช้กัญชาทางการแพทย์ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด กำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาวิจัยทางคลินิก รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ต่อคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1.วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและข้อดีข้อเสียของการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 2.จัดทำข้อเสนอแนะและแผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.วางแผนสนับสนุน การพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 4.กำกับ ติดตามแผนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า กรมสุขภาพจิต ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ไปแล้ว 2 ครั้ง โดยล่าสุด หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้มีการนำเสนอถึงหัวข้อในการทำวิจัยต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา อาทิ ตำรับยาศุขไสยาศน์ ช่วยรักษาเรื่องการนอนไม่หลับ โดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, โครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันกัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม โดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช, การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกของ Cannabidiol (CBD) เพื่อรักษาผู้ป่วยโรควิตกกังวลไปทั่ว (Generalized anxiety disorder) เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการในการจัดทำวิจัยตามมาตรฐานของการวิจัยต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 300 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน