วช. หนุนนักวิจัยไทย คว้ารางวัลในเวทีนานาชาติ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1000 ครั้ง

วช. โชว์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ พร้อมมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณนักวิจัยที่เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงาน

วันนี้ (27 พ.ค.62) เวลา 10.30 น. ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ” ซึ่งมีนักวิจัยจาก 127 หน่วยงาน คว้ารางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” และ“The 30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2019) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตร และประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า จากภารกิจของ วช. ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยในการนำผลงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพด้านการวิจัยและด้านการประดิษฐ์คิดค้น เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในเวทีระดับนานาชาติ นั้น ทำให้ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของคนไทยที่ไปเผยแพร่ เป็นที่รู้จักสามารถนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดผลงาน และเปิดโอกาสให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ อันจะนำไปสู่ผลงานที่ได้มาตราฐานเกิดการยอมรับในทางการตลาดและก้าวสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็น “ประเทศ 4.0” ที่มีความสามารถทางการแข่งขันได้ต่อไป

เมื่อเร็วๆ นี้ วช. ได้นำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลเกียรติยศจาก 2 เวที ได้แก่ 1) เวที “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวทีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ อาทิ The Swiss Federal Government of the State และ The City of Geneva และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือ WIPO (The World Intellectual Property Organization) โดย วช. ได้นำผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดจำนวน 102 ผลงาน จาก 29 หน่วยงาน ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 40 ประเทศ มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เซลล์เชื้อเพลิงสังกะสี – อากาศสมรรถนะสูง” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเทพ เขียวหอม และคณะ แห่งคณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานเรื่อง “การเคลือบผิวดูดซับความร้อนด้วยอนุภาคนาโนกราฟีน – ซิลิกา สำหรับแผงพลังงานรวมแสงอาทิตย์แบบราง” ของ นายพิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว และคณะ แห่งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผลงานเรื่อง “PEA Solar Hero Application” ของ นายต้องพงษ์ ศรีบุญ และคณะ แห่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ คณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 13 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 36 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 45 ผลงาน และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จากประเทศต่าง ๆ อีกจำนวน 32 รางวัล

2) เวที “The 30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นเวทีที่ได้รับการสนับสนุนจาก MINDS (Malaysian Invention & Design Society) มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 900 ผลงานจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 21 ประเทศ โดย วช. ได้นำผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วม 79 ผลงาน จาก 24 หน่วยงาน และได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 21 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 49 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 9 รางวัล และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จากประเทศต่าง ๆ อีกจำนวน 20 รางวัล
ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัลจากเจนีวาฯ
-เซลล์เชื้อเพลิงสังกะสี-อากาศสมรรถนะสูง
-การเคลือบผิวดูดซับความร้อนด้วยอนุภาคนาโนกราฟิน-ซิลิกา สำหรับแผงพลังงานรวมแสงอาทิตย์แบบราง
-PEA Solar Hero Application
-แบตเตอรี่ไอออนสังกะสีต้นทุนต่ำความหนาแน่นพลังงานสูง
-ถุงพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพที่สามารถยืดอายุพืชผลสด
-อุปกรณ์อินเตอร์เนตในทุกสิ่งที่สามารถตรวจจับแรงกระแทกจากการชนและสามารถขอความช่วยเหลือได้โดยอัตโนมัติ
-ออร์คิด เอสเชน บูสเตอร์ แอนไทน์ เอจจิ้ง พลาส+
-เจลรักษาแผลในปากขาวละออโดยการออกแบบการทดลอง
-ระบบตรวจวัดแบบออนไลน์สำหรับงานตรวจสอบ และบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
-รถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
-โปรแกรมจำแนกประเภทรูปร่างและสีของเครื่องประดับด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
-บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแป้งมันสำปะหลังสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรม
-วัสดุซับแรงกระแทกผลิตจากยางพารา
-เกตย์เวย์สำหรับสรรพสิ่ง และแพลตฟอร์มสรรพสิ่งสำหรับเมืองอัจฉริยะ
-ฟิล์มพลาสติกชีวภาพถนอมอาหาร
-แป้งต้นอนุมูลอิสระ
-นวัตกรรมถุงมือและผ้ากันเปื้อนจากเส้นใยผักตบชวาตกแต่งทนไฟ
-สูตรผสมสารอาหารจากสะค้านและพลูคาวเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย
-อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบอัตโนมัติ
-โปรแกรมพลังงานทางเลือกทดแทนสีเขียวเพื่อการลงทุนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
-ผลิตภัณฑ์เนยก้อนจากน้ำนมถั่วดาวอินคา
-โต๊ะพับได้ป้องกันโรคข้อเสื่อม
-ถุงมือยางปราศจากการเกิดภูมิแพ้ด้วยสับปะรด
-เครื่องมือจัดระเบียบสายสื่อสาร ฯลฯ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1000 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน