“คนนนท์ไม่ทนต่อการทุจริต”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 398 ครั้ง

วันนี้ (21 พ.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริตจังหวัดนนทบุรี และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คนนนท์ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีพ.ต.ท.สมศักดิ์ แววพานิช ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท., พ.ต.ท.ทนง เพิ่มพูน ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต จังหวัดนนทบุรี นายสุทนต์ กล้าการขาย ประธานศูนย์เครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต จังหวัดนนทบุรี

นายสุทนต์ กล่าวรายงาน การจัดการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับประชาชนให้เกิดทัศนคติสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตจังหวัดนนทบุรี และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คนนนท์ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้อันตรายหากเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากภาครัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อลดโอกาสการทุจริต หรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้น หรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พุทธศักราช 2560 – 2564) ที่ต้องการสร้างประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นเครือข่ายจิตอาสา เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนทำงานภาคประชาสังคม ที่เห็นความสำคัญของงานอาสาสมัครด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวนกว่า 300 คน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 398 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน