“กรมราชทัณฑ์ รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงาน ป.ป.ช.”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 972 ครั้ง

วันนี้ (29 มี.ค.62) เวลา 09.00 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) โดยในครั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้ประเมินคะแนน ซึ่งกรมราชทัณฑ์ เป็น 1 ใน 8 กรม ที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2561 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว กรมราชทัณฑ์ได้ยกอันดับจาก 94 มาเป็นอันดับที่ 29 ซึ่งการประเมินดังกล่าว สืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อสร้างค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีพฤติกรรมร่วมกันต่อต้านทุจริตในวงกว้าง สร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ตลอดจนกำหนดนโยบายและพัฒนามาตรฐานการบริหาร สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานร่วมกัน

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา กรมราชทัณฑ์ได้รับรางวัลเกียรติยศสร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก อาทิเช่น รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช. รางวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ด้านความโปร่งใส ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากมูลนิธิจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. และรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้างดีเด่นจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยกรมราชทัณฑ์จะมุ่งมั่นป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมราชทัณฑ์ให้บังเกิดเป็นรูปธรรม บรรลุเจตจำนงตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 972 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน