รพ.จิตเวชพิษณุโลก ลงนามร่วมมือกับ รพ.พุทธชินราช พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชและด้านวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1896 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.62 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยาผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาด้านการบริการและวิชาการทางสุขภาพจิตและ จิตเวชระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยมีนายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก และนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกเป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า “โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลจิตแวชแห่งที่20 ของกรมสุขภาพจิต มีวัตถุประสงค์เพื่อรอบรับการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพที่2ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกยังมีบทบาทด้านการสนับสนุนวิชาการและประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในเขตสุขภาพที่2ให้เกิดการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น”

อธิบดีกรมสุขภาพจิตยังกล่าวอีกว่า ”จากความร่วมมือในการพัฒนาทางด้านบริการและวิชาการระหว่างโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กับโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกในครั้งนี้จะส่งผลทำให้ทั้งสองโรงพยาบาลสามารถพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายบริการของโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพที่2”

นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กล่าวว่า “โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกได้เริ่มดำเนินการให้บริการรักษาผู้ป่วยจิตเวชแบบรับไว้รักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่14มกราคม2562ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ทำให้โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยในได้ ถึงแม้ว่าในช่วงแรกจะยังรองรับผู้ป่วยได้ในจำนวนไม่มากนักเนื่องจากข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากรบางสาขา แต่ก็สามารถจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตได้ตามมาตรฐานเนื่องจากทางโรงพยาบาลมีสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้การบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตครบทุกสาขาได้แก่ นักจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ และคาดว่าในอนาคตจะได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรเพิ่มเติมตามลำดับต่อไป”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1896 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน